Een binnenkomst die de Falcon Guards nog niet eerder hadden mogen begeleiden: de binnenkomst van de onderofficiersopleiding in Ermelo. Op 30 juni traden de Falcon Guards aan op de Jan van Schaffelaerkazerne in Ermelo om de eindmars van een lichting van de onderofficiers-opleiding van de KL te begeleiden.

 


De reguliere defensie-orkesten waren niet beschikbaar; voor de Falcon Guards een mooie gelegenheid om ons te laten zien en horen in Ermelo. “Wat sterk is uit innerlijke overtuiging faalt nooit.” Deze tekst siert de poort bij de appel-plaats in Ermelo. Na het verlaten van deze poort draaiden de Falcon Guards de appelplaats op, en begeleidden de mannen en vrouwen op weg naar hun bevordering tot onderofficier.  Na een kort welkomstwoord van een oude bekende van ons lkol Nico Teerds (voormalig commandant School Luchtmobiel) en de schooladjudant KMS, werden de sergeants-strepen traditioneel ingewijd met bier. Het onderofficerslied hoort niet tot het repertoire van de Falcon Guards, maar werd uit volle borst meegezongen door de aanwezige collega-onderofficieren. Het “borst vooruit, kin omhoog, goed in ons vel”,  gold deze dag ook voor de Falcon Guards als vervangers van de professionele korpsen van Defensie.