Schotland Groningen intocht-1 intocht-2
blokken
DUTCH MILITARY PIPES & DRUMS
FALCON
GUARDS
grijze-blokken

De Dutch Military Pipes & Drums Falcon Guards zijn op 21 januari 2006 in Ede opgericht als doedelzakband die volledig bestaat uit actief en niet actief dienende leden.

Wij zijn afkomstig uit alle delen van de defensieorganisatie.

De doelstelling van de band is het binnen de krijgsmacht uitdragen van de "Pipes an Drums". Hoewel wij geen officiële krijgsmachtband zijn, vinden al onze activiiteiten plaats binnen de krijgsmacht of namens de krijgsmacht. Wij doen dit volgens dezelfde normen die defensie ook aan haar beroepsbands stelt. Wij richten ons op alle activiteiten binnen of namens de defensieorganisatie, waarbij om het specifieke karakter van de band wordt gevraagd. Daarbij valt o.a. te denken aan herdenkingen, medaille-uitreikingen en optredens tijdens Landmacht-, Luchtmacht- en Vlootdagen.

Wij staan voor kameraadschap, discipline en een goede sfeer binnen de band. Menig (oud) militair voelt zich al thuis in de speciale sfeer binnen de band. Wij staan ook voor no- nonsense, op zijn tijd een goede grap maar wel er staan als je nodig bent. De bandleden zijn allen goed bekend met hun instrument en dragen er goed zorg voor.

Natuurijk zien we graag de band groeien in de toekomst. We zijn trots op onze band. Speel je al op de doedelzak of op de drums en zou je het leuk vinden om ook bij onze band te spelen, neem dan even Contact met ons op.