Schotland Groningen intocht-1 intocht-2
blokken
DUTCH MILITARY PIPES & DRUMS
FALCON
GUARDS
grijze-blokken

vakol

Het einde van de maand juni bood voor de Falcon Guards veel mogelijkheden om onze muziek te spelen. Nog geen week na Veteranendag traden we op in Gorinchem, waar op donderdag 29 juni de medaille uitreiking voor bijna 600 militairen van Marine, Land- en Luchtmacht en Marechaussee plaatsvond.

 Die ochtend bereidden 5 pipers en 3 drummers zich voor op het optreden in de Evenementenhal Gorinchem. Omdat de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht ook speelde, hoefden we niet van begin af aan zichtbaar in de hal aanwezig te zijn.


Verdekt opgesteld achter een scheidingwand kregen we uiteindelijk het teken en op de muziek van de Thunderbirds tune marcheerden we de enorm grote hal, vol met de militairen en hun genodigden, binnen. Vóór de Luchtmacht kapel vormden we een halve cirkel. We speelden om beurten totdat alle gedecoreerden hun medaille hadden uitgereikt gekregen. Van de Luchtmobiele Brigade was veel personeel aanwezig, herkenbaar als men is aan de rode baret. ‘Onze’ generaal-majoor Kees Matthijssen was ook aanwezig om militairen hun welverdiende medaille op te spelden. Na het Wilhelmus, gespeeld door de Luchtmacht kapel, marcheerden wij af en konden onze instrumenten opbergen alvorens naar de lunch te gaan. Dit was overigens voor de DMPD Falcon Guards de eerste maal dat we gezamenlijk optraden met de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht.

Vanuit Gorinchem reden enkele bandleden door naar Schaarsbergen in verband met het binnenhalen, de volgende ochtend, van de nieuwe lichting rode baretten. In de nacht vond een ceremonie plaats op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. In het donker stonden de dominee, militairen met brandende toortsen verspreid tussen de grafstenen, de aangetreden cursisten en de overige militairen en bezoekers opgesteld nabij het monument in de vorm van een kruis met omgekeerd zwaard. Aan weerszijden daarvan stonden een piper en trompettist. In zijn toespraak besteedde de dominee aandacht aan de daar begraven geallieerde Airborne militairen, die sneuvelden tijdens Operatie Market Garden. Ook hoorden we de namen van de Nederlandse collega’s van de Luchtmobiele Brigade die tijdens uitzendingen sneuvelden. De oudste en jongste cursist legden namens de groep een krans bij het monument waarna Bart Roobol van de Fanfare ‘Bereden Wapens’ ‘The Last Post’ blies. Na een minuut stilte klonk tot slot de tune ‘Heroes of Oosterbeek’ gespeeld door Piper Julia Bobeldijk-Janssen van de Falcon Guards.

Onze voorzitter en de generaal liepen die nacht mee met de 17 cursisten van de VAKOL. Met deze eindmars van 25 kilometer sluit men de laatste trainingsweek af. Het was droog weer en met een temperatuur van zo’n 15 graden, moet dat te doen zijn geweest.

Rond half zeven ’s ochtends stapten 6 pipers, 5 drummers en drum major van de Falcon Guards de bus in naar de schietbaan Arnhemse Heide. Vanaf daar liepen we musicerend voor de 17 cursisten en hun instructeurs uit op weg naar de hoofdingang van de Oranjekazerne. Enthousiaste collega’s, familieleden en vrienden van de zwaarbepakte cursisten stonden hen in een erehaag op te wachten. De uitreiking van de welverdiende rode baret volgde. Voor ons, de Falcon Guards, een eervolle taak en mooie traditie om deze militairen de laatste kilometers van hun loodzware opleiding te begeleiden !

Dit was ook de eerste maal dat de band de tune ‘11 Luchtmobiele Brigade (AASLT)’ speelden bij binnenkomst op de Oranjekazerne. Dat deze cursisten de herinnering aan de klank van de Pipes en Drums maar lang in hun geheugen mogen houden.

John Hermans

Julia Bobeldijk-Janssen