Schotland Groningen intocht-1 intocht-2
blokken
DUTCH MILITARY PIPES & DRUMS
FALCON
GUARDS
grijze-blokken

75 kinderen van uitgezonden militairen waren afgelopen weekend samen op jeugdbivak. Dankzij militairen en vrijwilligers beleefden zij hun eigen ‘minimissie’ met avontuurlijke bezigheden. Op vrijdag stond een spooktocht op het programma en zaterdag (echte) militaire activiteiten. Zo schoten ze in de simulator voor kleinkaliberwapens, kregen ze basisprincipes van exercitie aangeleerd en leerden ze over eerste hulp op het slagveld (zelfhulp kameradenhulp), militaire zelfverdediging en deden paintball.Binnen defensie is het een goed gebruik eenmaal per jaar de kinderen van de militairen die uitgezonden zijn in dat jaar, iets te laten meemaken van wat hun vader of moeder meemaakt tijdens het werk.


Aan het eind van het bivak worden de kinderen begeleid naar het eindpunt waar zij hun ouders weer zien. Net als bij hun ouders van de 11 Luchtmobiele brigade worden ook zij na deze zware oefening voorafgegaan door de Falcon Guards.

Dit jaar waren de Falcon Guards op hun maandelijkse oefendag, ook op de Oranje Kazerne en konden dus een grote band vormen. De binnenkomst kreeg hierdoor een mooi aanzien.