Schotland Groningen intocht-1 intocht-2
blokken
DUTCH MILITARY PIPES & DRUMS
FALCON
GUARDS
grijze-blokken

in doc

Zondag 22 januari 2017 was de -startzondag-  van het  muzikale jaar van de Dutch Military Pipes & Drums “Falcon Guards”.

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter, Rene, van de Stichting.

 


 foto1

Na de opening was het woord aan de Penningmeester met de belangrijke mededeling dat de band er financieel goed voorstaat. Vervolgens werden de bevindingen van de Kascontrolecommissie door John v L. voorgelezen.

De secretaris heeft de plannen voor het komende jaar en verdere toekomst met een korte PowerPoint presentatie uit de doeken gedaan. Ook heeft hij de plannen van de muzikale leiding aangegeven.

foto2Afgelopen jaar is onze band gegroeid, 9 nieuwe bandleden. Allemaal zijn ze gestart met de groene hackle op de glangerry. Drie bandleden hadden flink hun best gedaan en voldeden aan de gestelde eisen om in bezit te komen van de rode hackle. Deze werden uitgereikt aan FrankJan, René en Thijs.

Helaas is de uitreiking van de nieuwe Mace nu niet doorgegaan, maar dat zal op de eerstvolgende repetitiedag, 26 februari 2017, gebeuren.

foto3Voor de vele steun en adviezen die de band heeft gehad vanaf de oprichting op 21 januari 2006 van Corstiaan werd aan hem de DMP&D-coin “special” uitgereikt.

De relatie van de band met 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) is afgelopen jaar, door de speciaal voor de brigade geschreven tune, versterkt. Door de C 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) is aan de band een  pipebanner  geschonken met het logo van Dutch Military Pipoes & Drums en 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT). De nauwe relatie is nu niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar. De banner zal met trots gedragen worden bij optredens.

Ook heeft C-11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) de penningmeester Jan even in het zonnetje gezet met het uitreiken van een tevredenheidbetuiging en de brigade coin.

foto4 foto5 foto6

Vervolgens werk de functie van Beschermheer overgedragen. Maar voor de daadwerkelijke uitvoering van de overdracht, werd door de “oude” Beschermheer  Hijlco en zijn chauffeur Bert de traditiekast aangeboden. De onthulling gebeurde door C- 11Luchtmobiele Brigade (AASLT) en de PR functionaris van de band, Julia.

foto7 Na de onthulling van de traditiekast startte de “oude” Beschermheer met de overdracht van de functie. Voordat hij zijn functie overdroeg vertelde hij nog een aantal leuke belevenissen en ervaringen van de afgelopen 8 jaren. Hij heeft ervan genoten. Tenslotte droeg hij de functie van Beschermheer over aan de “nieuwe” Beschermheer , Marc door hem een stropdas met de Dutch Friendship tartan om te doen.
Tijdens de Schotlandreis, in 2016, had de band al een beetje afscheid genomen van de “oude” Beschermheer, maar door omstandigheden kon de overdracht pas op 22 januari 2017 uitgevoerd worden. Het bestuur heeft daarom nog even extra in het zonnetje gezet door hem het beeldje “Er zit muziek in” te geven. foto6

Na het officiële gedeelte was het tijd voor de lunch. De organisatie van de lunch was in handen van Peter. Het was weer goed verzorgt. Eens Paresto, altijd Paresto. Het heeft allemaal heerlijk gesmaakt.

foto10

Na de lunch werd de fel begeerde “Gouden Priem” uitgereikt. Altijd spannend wie er dit jaar mee vandoor mag gaan. Gerard was de gelukkige. Hij heeft hem eerlijk verdiend door de PM veel werk te bezorgen met het stemmen van zijn chater. De PM was bijna radeloos. De chanter was niet te stemmen. Uiteindelijk kwam Gerard tot ontdekking dat hij niet de bandchater in zijn doedelzak had zitten, maar zijn privéchanter.

 

Dat er binnen de Dutch Militairy Pipes & Drums ook nog bandleden zijn die andere muziekinstrumenten kunnen bespelen dan pipes en drums, dat hebben we kunnen zien en horen. Zo’n act zou zo opgenomen k unnen worden binnen een optreden van onze band.

foto13

Na dit alles had Julia nog een hele leuke verrassing. De QUIZ.

De jaaropening 2017 van de Dutch Military Pipes & Drums “Falcon Guards” was weer helemaal geslaagd. Een mooie start van een mooi en druk muzikaal jaar.
 foto12

Jaaropeningscomité, Bedankt